кръшкам

кръшкам
гл. - клинча, изклинчвам, измъквам се, изплъзвам се, избягвам, хитрувам, шикалкавя, отбягвам, мърдам, лавирам, отклонявам се, лъкатуша, криволя
гл. - спотайвам се, крия се

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • бягам — гл. тичам, припкам, търча, летя, бързам, изтичвам, изтърчавам, притърчавам, дотърчавам, прибягвам, притичвам, потичвам, поприпквам, плюя си на петите гл. избягвам, отбягвам, оттеглям се, напускам, страня, разбягвам се, отдалечавам се, отстранявам …   Български синонимен речник

  • клинча — гл. изклинчвам, не изпълнявам, манкирам, лавирам, кръшкам, отбягвам, избягвам, измъквам се, изплъзвам се, измятам се, отплесвам се гл. извъртам, хитрувам гл. спотайвам се, крия се …   Български синонимен речник

  • крия се — гл. укривам се, скрит съм, закривам се, прикривам се, затулен съм, не се виждам, не се показвам, скривам се, приютявам се гл. не се проявявам, тая се, притайвам се, спотайвам се гл. кръшкам, клинча …   Български синонимен речник

  • лавирам — гл. криволича, обикалям, заобикалям, отклонявам се, лъкатуша, обхождам гл. избягвам, отбягвам, манкирам, кръшкам, извъртвам, изкривявам, изопачавам, изменям гл. хитрувам, умувам, нагаждам се …   Български синонимен речник

  • мърдам — гл. шавам, движа се, местя се, вървя, отмествам се, отдръпвам се, отстранявам се, оттеглям се гл. движа, раздвижвам, тикам, тласкам, клатя, друсам, разклащам, помръдвам, размърдвам, раздрусвам, примърдвам, местя, размествам, отмествам гл. кръшкам …   Български синонимен речник

  • не изпълнявам — словосъч. манкирам, клинча, изклинчвам, кръшкам, лавирам …   Български синонимен речник

  • отклонявам се — гл. отделям се, правя изключение, отстранявам се, вървя по крив път, съм на крив път, греша, нарушавам, отплесвам се, кръшкам гл. изменям се, променям се, варирам, колебая се, отлъчвам се, дезертирам, клинча, изклинчвам гл. въртя, завъртам,… …   Български синонимен речник

  • спотайвам се — гл. притайвам се, тая се, затайвам се, мълча, замлъквам, смълчавам се, притихвам, стоя безмълвен, не се обаждам гл. крия се, скривам се, прикривам се, не излизам наяве, не се показвам, не действувам, не предприемам, кротувам, налягам си дрипите,… …   Български синонимен речник

  • шавам — гл. движа се, раздвижвам се, мърдам, помръдвам, разшавам се, размърдвам се гл. пъпля, лазя, пълзя, гъмжа гл. кръшкам, клинча, отбягвам, шикалкавя, лавирам, не изпълнявам гл. въртя се, не ме свърта на едно място гл. движа, раздвижвам, размърдвам,… …   Български синонимен речник

  • шикалкавя — гл. хитрувам, извъртам, усуквам, лавирам, кръшкам, клинча, отбягвам, не отговарям точно, мънкам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”